Perkerkuffert

  1. En Netto pose

    "Jeg gider ikke se, at i går rundt med perkerkufferter på kasernen"

    Af , 18/2 2017
  2. Tilføj din definition på Perkerkuffert